header image

Consortia Ramos Testimonial

Consortia Ramos62 years old with colon cancer from Bacoor Cavite
Sabi niya:

“Dahil sa kahirapan ay kinailangan naming maghanap ng source para sa chemotherapy ko. Nasabi ng aming kapitbahay na may isang opisina, ang Philippine Cancer Society, na tumutulong sa mga katulad naming wala nang hanapbuhay.”

“Napakalaki ng tulong sa akin ng Philippine Cancer Society,  nakakapagwala ng depression ko at tension ko, na baka kumalat pa ang kanser. Iba ang pakiramdam na may tumutulong sa akin, gaya ng institusyon na ito.”

“Nagpapasalamat ako sa kabaitan nila, mga staff na nakakaunawa at tuloy ang tulong para humaba pa ang buhay.  Alam naming napakamahal ng medisina na kailangan ko. Hindi naming makakalimutan dahil sa tulong nila ay napapahaba ang buhay ko.”

“Alam kong ang institusyong ito na napakalawak ng pang unawa at malawak din ang pagtulong sa mga pasyenteng kagaya ko.”

(“Because of poverty, we have to find sources for my chemotherapy. My neighbour told me about the Philippine Cancer Society which helps those like us who have no means of stable income.”

“The Philippine Cancer Society helped us a lot – my depression was gone and, likewise, the stress that the cancer may spread. The feeling is different when you know that there are institutions that help like PCS.”

“I thank their kindness, the staff that understands our plight and their continued support to extend lives. We know that our medicine is expensive. That is why we can never forget them who gave me a new lease in life.”

I know that this institution is broad-minded and very willing to help others like me.”)